Jak samodzielnie zmienić adres e-mail?

Aby samodzielnie zmienić adres e-mail na Akademickiej Platformie Edukacyjnej, należy zalogować się na swoje konto, w prawym górnym rogu kliknąć ikonkę ze swoim obecnym zdjęciem profilowym lub inicjałami, z rozwijanego menu wybrać zakładkę “Preferencje”, potem “Modyfikuj profil”, a następnie w polu “E-mail” wpisać nowy adres i zatwierdzić zmianę przyciskiem “Zmień profil”.

Czy można samodzielnie zmienić nazwę użytkownika?

Możliwość zmiany nazwy użytkownika przysługuje wyłącznie Administratorom Akademickiej Platformy Edukacyjnej. Numery kontaktowe do Administratorów znajdują się w zakładce “Pomoc” pod nazwą “Akademicka Platforma Edukacyjna”. Zakładka widnieje w górnym rejonie strony. Zgłoszenie może zostać przesłane w wiadomości e-mail z zastrzeżeniem, że zostanie wysłana z adresu podanego w profilu na APE.

Zapomniałam/-em hasła. Jak odzyskać hasło?

Opcja odzyskiwania hasła widnieje bezpośrednio pod panelem do zalogowania na Akademickiej Platformie Edukacyjnej, pod nazwą “Zapomniałeś hasła?”. Po wpisaniu w odpowiednie pole swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail (wystarczy jedno z dwóch) i naciśnięciu przycisku “Wyszukaj”, zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła. Wiadomość dotrze oczywiście na ten adres, który jest przypisany do konta na APE.

Wypełniłam/-em formularz odzyskiwania hasła, ale nie otrzymałam/-em wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym zmianę. Co zrobić dalej?

W pierwszej kolejności należy raz jeszcze dokładnie sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, ze szczególnym uwzględnieniem folderu SPAM. W przypadku ostatecznego stwierdzenia braku wiadomości, można ponowić próbę wykorzystania formularza odzyskiwania. Być może podczas wpisywania danych wkradł się błąd. Jeżeli wiadomość w dalszym ciągu nie dociera na podany adres, należy skontaktować się z usługodawcą swojej poczty elektronicznej.

Założyłem konto na Platformie, chcę otrzymać dostęp do materiałów/obszarów/kursów.

Dostęp do materiałów możliwy jest wyłącznie dla tych osób, które są uczestnikami studiów lub szkoleń zawodowych. Pozostali użytkownicy nie otrzymują dostępu.

Nie mogę zapisać się na kurs? Co dalej?

Użytkownicy APE mają dostęp jedynie do tych kursów, które są związane bezpośrednio z ich aktualnym kierunkiem kształcenia (studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi, podyplomowymi, szkoleniami zawodowymi). Brak możliwości zapisania może świadczyć o nieposiadaniu instrukcji dostępu do kursu, otrzymywanej przez użytkowników APE bądź niezastosowaniu się do zapisów tejże instrukcji. Sytuacja wymaga kontaktu z Obsługą Akademickiej Platformy Edukacyjnej.

Otrzymałam/-em komunikat przy zapisie, że termin zapisów upłynął.

Brak możliwości zapisania może świadczyć o nieposiadaniu instrukcji dostępu do kursu, otrzymywanej przez użytkowników APE bądź niezastosowaniu się do zapisów tejże instrukcji, np. przekroczeniu ostatecznej daty zapisów. W takiej sytuacji należy kontaktować się z Obsługą Akademickiej Platformy Edukacyjnej.

Nie mogę się zalogować do APE. Co może być przyczyną?

Przyczynami braku możliwości zalogowania mogą być:

  • nieprawidłowo wprowadzane dane logowania,
  • zawieszenie bądź usunięcie konta w związku z nieprzestrzeganiem zapisów instrukcji lub regulaminu APE,
  • zablokowanie konta z powodu przekroczenia limitu 5 prób logowania,
  • indywidualne ustawienia przeglądarki internetowej, utrudniające proces logowania.

Administratorzy APE mogą udzielić pomocy w przypadku zawieszenia lub zablokowania konta.

Zarejestrowałam/-em się na APE, ale nie otrzymałam/-em na adres e-mail wiadomości z linkiem do aktywacji konta. Jaka jest kolejność postępowania w takim przypadku?

  • Sprawdzamy folder SPAM, czy wiadomość tam trafiła.
  • Logujemy się na konto i korzystamy z opcji „Wyślij ponownie e-mail potwierdzający”.
  • Zgłaszamy problem do usługodawcy obsługującego Twoją skrzynkę pocztową.

Dlaczego na pocztę e-mail nie dochodzą powiadomienia z Akademickiej Platformy Edukacyjnej?

Powiadomienia e-mailowe z systemu APE dotyczą m.in. subskrybowanych forów. Jeżeli powiadomienia nie docierają na pocztę elektroniczną, najpewniej przyczyną może być wyłączenie danej subskrypcji. Powiadomienia mogą również dotyczyć innych aktywności na APE, np. ocenienia przez wykładowcę nadesłanego zadania. Użytkownik może indywidualnie ustawić swoje preferencje powiadomień. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki “Preferencje powiadomień”.

Konto o takiej nazwie użytkownika już istnieje. Co należy zrobić po odczytaniu komunikatu o takiej treści.

Konto użytkownika może zostać zawieszone lub usunięte wyłącznie w przypadku niezastosowania się do danej instrukcji dostępu bądź regulaminu APE. Jeżeli podczas zakładania nowego konta na APE pojawia się informacja o istnieniu podanej nazwy użytkownika czy adresu e-mail nie należy zakładać kolejnego, lecz odzyskać dostęp do poprzedniego, wykorzystując formularz odzyskiwania hasła. Wymagany jest dostęp do konta pocztowego, aby otrzymać link do zmiany hasła.

Gdzie znajdują się plany zajęć?

Plany zajęć na kierunkach Studiów są umieszczane i aktualizowane w kursach pod nazwą “Obszar informacyjny”.

Last modified: Monday, 4 September 2023, 7:24 AM