„Ta nazwa użytkownika już istnieje. Wybierz inną.”, „Ten adres e-mail jest już zarejestrowany” - co należy zrobić po odczytaniu komunikatów o takiej treści?

Jeżeli podczas zakładania nowego konta na APE pojawia się informacja o istnieniu podanej nazwy użytkownika czy adresu e-mail nie należy zakładać kolejnego konta, lecz odzyskać dostęp do poprzedniego, wykorzystując formularz odzyskiwania hasła. Formularz jest dostępny po kliknięciu odnośnika „Odzyskaj zapomnianą nazwę użytkownika lub hasło” lub na stronie logowania do APE, poprzez kliknięcie przycisku „Zapomniałeś hasła?” Wiadomość zostanie wysłana na adres, który jest przypisany do konta na APE.

Zarejestrowałam/-em się na APE, ale nie otrzymałam/-em na adres e-mail wiadomości z linkiem do aktywacji konta. Jaka jest kolejność postępowania w takim przypadku?

  • Sprawdzamy folder SPAM, czy wiadomość tam trafiła.
  • Logujemy się na konto i korzystamy z opcji „Wyślij ponownie e-mail potwierdzający”.
  • Skontaktuj się z Obsługą APE, jeżeli dwa powyższe kroki nie przyniosły rezultatu.

Nie mogę się zalogować do APE. Co może być przyczyną?

Przyczynami braku możliwości zalogowania mogą być:

  • nieprawidłowo wprowadzane dane logowania,
  • zawieszenie bądź usunięcie konta w związku z nieprzestrzeganiem zapisów instrukcji lub regulaminu APE,
  • zablokowanie konta z powodu przekroczenia limitu 5 prób logowania

Administratorzy APE mogą udzielić pomocy w przypadku zawieszenia lub zablokowania konta.

Zapomniałam/-em hasła. Jak odzyskać hasło?

Opcja odzyskiwania hasła widnieje bezpośrednio na stronie logowania do Akademickiej Platformy Edukacyjnej, pod nazwą “Zapomniałeś hasła?”. Po wpisaniu w odpowiednie pole swojej nazwy użytkownika lub adresu e-mail (wystarczy jedno z dwóch) i naciśnięciu przycisku “Wyszukaj”, zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła, na adres e-mail przypisany do konta na APE.

Wypełniłam/-em formularz odzyskiwania hasła, ale nie otrzymałam/-em wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym zmianę. Co dalej?

W pierwszej kolejności należy raz jeszcze dokładnie sprawdzić swoją skrzynkę e-mail, ze szczególnym uwzględnieniem folderu SPAM. W przypadku ostatecznego stwierdzenia braku wiadomości, można ponowić próbę wykorzystania formularza odzyskiwania hasła. Być może podczas wpisywania danych wkradł się błąd. Jeżeli wiadomość w dalszym ciągu nie dociera na podany adres, należy skontaktować się z Obsługą Techniczną Akademickiej Platformy Edukacyjnej.

Zapomniałam/-em nazwy użytkownika do logowania. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

W sytuacji, gdy użytkownik zapomni nazwy użytkownika koniecznej do zalogowania, powinien skorzystać z opcji odzyskiwania hasła, widocznej bezpośrednio na stronie logowania pod nazwą „Zapomniałeś hasła?”. Wpisując swój adres e-mail przypisany do konta otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do zmiany hasła. W treści wiadomości widoczna będzie przypisana do konta nazwa użytkownika.

Jak zmienić informacje podane podczas rejestracji konta?

Aby uaktualnić informacje podane podczas rejestracji konta na APE, należy w przypadku zmiany:

  • nazwy użytkownika – skontaktować się z obsługą APE (nie ma możliwości samodzielnej edycji tego pola),
  • hasła – skorzystać z formularza odzyskiwania hasła, który znajduje się w panelu logowania,
  • pozostałych danych podanych podczas rejestracji, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, instytucji/miejsca pełnienia służby - należy zalogować się do APE swoim indywidualnym loginem i hasłem, następnie w prawym górnym rogu kliknąć ikonkę ze swoim obecnym zdjęciem profilowym lub inicjałami, z rozwijanego menu wybrać zakładkę “Preferencje”, następnie “Modyfikuj profil”, wprowadzić zaktualizowane dane oraz zatwierdzić zmianę przyciskiem „Zmień profil”.

Założyłam/-em konto na Platformie, chcę otrzymać dostęp do materiałów/obszarów/kursów.

Dostęp do materiałów możliwy jest wyłącznie dla tych osób, które są uczestnikami realizowanych na AWS studiów, szkoleń zawodowych lub innych form kształcenia. Pozostali użytkownicy nie otrzymują dostępu.

Nie mogę zapisać się na kurs? Co dalej?

Zapisy na kurs ułatwia instrukcja logowania, która udostępniana jest przed rozpoczęciem zajęć. Należy skontaktować się z koordynatorem kierunku kształcenia lub osobami z Działu Organizacji Kształcenia.

Użytkownicy APE mają dostęp jedynie do tych kursów, które są związane bezpośrednio z ich aktualnym kierunkiem kształcenia (studiami stacjonarnymi, niestacjonarnymi, podyplomowymi, szkoleniami zawodowymi, aplikacją kuratorską lub innymi formami kształcenia). Brak możliwości zapisania może świadczyć o nieposiadaniu instrukcji dostępu do kursu, otrzymywanej przez użytkowników APE bądź niezastosowaniu się do zapisów tejże instrukcji. 

Otrzymałam/-em komunikat przy zapisie, że termin zapisów upłynął. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Skontaktować się z Działem Organizacji Kształcenia.

Gdzie znajdują się plany zajęć?

Plany zajęć na kierunkach studiów są umieszczane i aktualizowane w kursach pod nazwą “Obszar informacyjny”. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na APE mogą dodatkowo znaleźć indywidualne rozkłady zajęć w kategorii Strefa akademicka i kursie Strefa nauczyciela akademickiego. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki  nie posiada dostępu do wspomnianego kursu, należy skontaktować się z Obsługą Akademickiej Platformy Edukacyjnej.

Dlaczego na pocztę e-mail nie dochodzą powiadomienia z Akademickiej Platformy Edukacyjnej?

Użytkownik może indywidualnie ustawić swoje preferencje powiadomień. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki “Preferencje powiadomień”, widocznej po naciśnięciu ikonki dzwonka w prawym górnym rogu strony APE. Powiadomienia e-mailowe z systemu APE dotyczą m.in. subskrybowanych forów. Jeżeli powiadomienia nie docierają na pocztę elektroniczną, najpewniej przyczyną może być wyłączenie subskrypcji danego forum. Użytkownik może samodzielnie decydować o subskrypcji określonego forum, poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się na to forum” lub „Wypisz się z tego forum”. W niektórych przypadkach subskrypcja może zostać z góry narzucona i nie ma możliwości jej zmiany. Powiadomienia mogą również dotyczyć innych aktywności na APE, np. ocenienia przez nauczyciela akademickiego nadesłanego zadania.

Last modified: Friday, 1 December 2023, 2:33 PM